Shlogo

Informační systém klubu Silicon Hill

Silicon Hill

Přihlášení do IS

Kalkulátor členských příspěvků

Členské příspěvky a platby za služby lze uhradit pouze bankovním převodem, složenkou nebo hotovostním vkladem v bance a to pouze v měně CZK. Pro usnadnění výpočtu můžete využít kalkulátor členských příspěvků - zvolte zaškrtnutím políčka služby o které máte zájem, níže se Vám zobrazí informace pro uskutečnění platby. Aby byla služba aktivní, musíte mít zároveň aktivní službu na které závisí.

Platbu je třeba identifikovat pro správné přiřazení k Vašemu účtu. Specifický symbol slouží pro identifikaci plátce (vaše UID) a variabilní symbol slouží pro identifikaci platby (kombinace služeb / číslo faktury). Příspěvky za jednolivé služby je možné kombinovat do jedné platby, výsledná částka je součtem dílčích částek a variabilní symbol je součtem dílčích variabilních symbolů odpovídajících služeb

Pro sportovní členství, fotoateliér nebo hudebny je potřeba mít funkční průkaz ČVUT (studentskou kartu, ISIC nebo hostovskou kartu).
Služba Závisí na Platnost VS služby Částka
Základní členství
https://www.siliconhill.cz/pages/clenstvi
1.7.2023 - 28.2.2024 1 200.0 Kč
Rozšířené členství
Základní členství 1.7.2023 - 28.2.2024 2 800.0 Kč
Sportovní členství
https://wiki.sh.cvut.cz/klub/sport
Základní členství 1.7.2023 - 28.2.2024 4 1500.0 Kč
Fotoateliér
https://wiki.sh.cvut.cz/klub/projekty/fotoatelier
Základní členství 1.7.2023 - 28.2.2024 8 500.0 Kč
Hudebny
https://hudebny.sh.cvut.cz/
Základní členství 1.7.2023 - 28.2.2024 32 500.0 Kč
Taneční - jednotlivec
https://wiki.sh.cvut.cz/klub/projekty/tanecni
Základní členství 1.7.2023 - 31.12.2023 512 400.0 Kč
Taneční - pár
https://wiki.sh.cvut.cz/klub/projekty/tanecni
Základní členství 1.7.2023 - 31.12.2023 2048 800.0 Kč

Údaje pro platbu

Číslo účtu 99914020 / 2010 (Fio banka)
Variabilní symbol Nejprve vyberte služby, které chcete využívat.
Specifický symbol Vaše UID, které vám bylo přiděleno při registraci.
Částka 0

QR platba

Dostupné pouze pro přihlášené uživatele.

Nejčastější dotazy

Chci se připojit v půlce semestru, stačí, když zaplatím polovinu členského příspěvku?

Bohužel to není možné. Problém je v právním postavení Studentské Unie ČVUT - občasnkého sdružení, členský příspěvek je možné vybírat pouze v plné výši.

Jak je to s termíny placení? Kdy musím zaplatit?

Členský příspěvek se platí jednou za pololetí. Časová rozpětí pro účely placení jsou definována takto:

  • První pololetí trvá od 1.1. do 30.6. a na první pololetí lze platit od 1.1. do 30.6. Služby zůstávají v platnosti do 30.9. po skončení pololetí.
  • Druhé pololetí trvá od 1.7. do 31.12. a na druhé pololetí lze platit od 1.7. do 31.12. Služby zůstávají v platnosti do 28.2. po skončení pololetí.

První pololetí odpovidá letnímu semestru, druhé pololetí zimnímu. Přesnou dobu platnosti služeb zjistíte v záložce "Služby ve svém profilu".

Už mám základní členství a chci si doplatit sportovní, musím základní zaplatit znova?

Ne, každý typ členství můžete během jednoho období zaplatit právě jednou.

Proč není možné platit po menších časových obdobích? (Například 400 Kč každých čtvrt roku)?

Důvody jsou zejména administrativní. Nastavení systému výběru příspěvků je provedeno tak, aby nepřinášelo zbytečnou zátěž sekretářce, účetní i registrátorům, neboť každé placení členství se neobejde bez opozdilců, kteří z ničeho nci zjistí, že byli odpojeni. Jelikož registrátoři jsou dobrovolníci, mít toto čtyřikrát do roka by pro většinu z nich bylo neúnosné, zvlášť na blocích, kde je registrátorů méně.

Je možné zaplatit příspěvky "dopředu"? (Například 1600 Kč na rok)

Není. Přineslo by to mnoho administrativních problémů, zejména s daňovým úřadem.

Co se stane, když nezaplatím příspěvek včas?

Další den po skončení lhůty splatnosti se služby deaktivují, stejně tak vaše přístupy z nich vyplývající (např. do malé posilovny). V případě rozšířeného členství se automaticky nastaví síťové prvky tak, aby jste se již do sítě nemohli připojit.

Připojení více počítačů

Je možné, ale jen jako odměna za práci pro klub SH. Rozhoduje o tom předseda klubu.

Vracení příspěvků a chybné platby

V případě, že částka plaby je správná a chyba je pouze ve VS, nebo SS, platbu není třeba zasílat znova, stačí požádat registrátora z vašeho bloku o její přiřazení k vašemu účtu.

V případě, že je chybná i částka, je třeba zaslat platbu znova, správně a o vrácení té staré si zažádat.

O vracení členského příspěvku je možné si zažádat do 14 dnů od jeho data připsání na náš účet, nejpozději však do 14 dnů před koncem příslušného kalendářního pololetí.

Pro více informací kontaktujte Kancelář.