Shlogo

Informační systém klubu Silicon Hill

Silicon Hill

Přihlášení do IS

Nová předregistrace

Předregistrace slouží zejména pro usnadnění celého procesu registrace, pakliže máte zájem se registrovat vyplňte předregistrační formulář, dále vyplntě papírovou podobu registračního formuláře, který dostanete u registrátora a nakonec se společně s papírovým formulářem, číslem předregitrace a s průkazem totožnosti dostavte v registrátorovi, který vaší předregistraci potvrdí a přidělí Vám UID, které bude sloužit pro Vaší identifikaci v rámci klubu.

Základní údaje

Uživatelské jméno pro konta vytvářené na serverech

Osobní údaje

Bez lomítka, u cizinců ve tvaru RRMMDD0000

Najdete zde u lidí mimo ČVUT nevyplňovat

Adresa
Nastavení hesla

Pro zajištění bezpečnosti je vyžadováno heslo s minimální složitostí odpovídající náhodně generovanému heslu s entropií 45 bitů. NIST doporučuje 80 bitů pro nejdůležitější hesla, což splňuje 13-ti znakové heslo složené z číslic, zvláštních znaků a různě velkých písmen.

0 bitů

Umístění
Mail

Na uvedené emaily Vám bude přeposílána klubová pošta, informace z kanceláře klubu Silicon Hill, případně se použíávají pro obnovu hesla.

Maily oddělujte čárkou, středníkem, mezerou nebo je zapište na každý řádek zvlášť.

Další údaje
Ověření
captcha

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, rodné číslo, e-mailové adresy a dalších) v souladu s §5 zákona 101/2000 Sb. pro potřeby a vnitřní evidence občanského sdružení Studentské unie ČVUT a tedy klubu Silicon Hill, tento souhlas je platný po dobu 10 let.