Shlogo

Informační systém klubu Silicon Hill

Silicon Hill

Přihlášení do IS

Základní informace o členství v klubu Silicon Hill

Členem klubu se můžete stát po registraci a zaplacení základního členského příspěvku. Registrace probíhá u registrátorů, kteří mohou do klubu přijímat pouze studenty vysokých škol bydlících na kolejích Strahov. Registrace ostatních fyzických osob probíhá v kanceláři klubu Silicon Hill. Podpisem registračního formuláře souhlasíte s interními předpisy a stáváte se členy zapsaného spolku Studentská unie ČVUT.

Informační systém

Systém slouží ke správě členství, evidenci členských příspěvků a ke správě síťových zařízení. Pro připomínky a hlášení chyb použijte systém pro hlášení chyb.

Předregistrační formulář

Pro usnadnění registračního procesu vyplňte online předregistrační formulář a papírovou podobu registračního formuláře (šablony naleznete u registrátora). Následně navštivte registrátora s číslem předregistrace které vám vygeneruje systém, s předvyplňeným registračním formulářem a s průkazem totožnosti (OP/Pas).

Předregistrační formulář

Členské příspěvky

Po registraci a uhrazení členských příspěvků vám budou aktivovány odpovídající služby. Členské příspěvky se platí pouze bankovním převodem, složenkou nebo hotovostním vkladem v bance. Pro snadnější získání informací o platbě (ču/vs/ss/částka) využijte Kalkulátor příspěvků.

Kalkulátor příspěvků