Shlogo

Informační systém klubu Silicon Hill

Silicon Hill

Přihlášení do IS

Nová předregistrace

Předregistrace slouží zejména pro usnadnění celého procesu registrace, pakliže máte zájem se registrovat vyplňte předregistrační formulář, dále vyplntě papírovou podobu registračního formuláře, který dostanete u registrátora a nakonec se společně s papírovým formulářem, číslem předregitrace a s průkazem totožnosti dostavte v registrátorovi, který vaší předregistraci potvrdí a přidělí Vám UID, které bude sloužit pro Vaší identifikaci v rámci klubu.

Základní údaje

Uživatelské jméno pro konta vytvářené na serverech

Osobní údaje

Najdete zde u lidí mimo ČVUT nevyplňovat

Adresa
Nastavení hesla

Pro zajištění bezpečnosti je vyžadováno heslo s minimální složitostí odpovídající náhodně generovanému heslu s entropií 45 bitů. NIST doporučuje 80 bitů pro nejdůležitější hesla, což splňuje 13-ti znakové heslo složené z číslic, zvláštních znaků a různě velkých písmen.

0 bitů

Umístění
Mail

Na uvedené emaily Vám bude přeposílána klubová pošta, informace z kanceláře klubu Silicon Hill, případně se používají pro obnovu hesla.

Maily oddělujte čárkou, středníkem, mezerou nebo je zapište na každý řádek zvlášť.

Další údaje
Ověření
captcha

Studentská unie ČVUT, klub Silicon Hill (Klub) je správcem osobních údajů v rozsahu uvedených údajů a postupuje v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Beru na vědomí, že správce zpracovává mnou vyplněné údaje v rozsahu nezbytném pro účely evidence a jednoznačné identifikace člena Klubu a poskytnutí všech výhod, které z členství v klubu plynou. Jiným subjektům se správce zavazuje osobní údaje neposkytovat.

Dotazy a požadavky v tomto směru prosím směřujte na admin@sh.cvut.cz nebo na oou@su.cvut.cz. Více na https://su.cvut.cz/gdpr.